Kontakt

Siedziba Olsztyn
Adres ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
Numer NIP 739 385 60 19
Numer REGON 281424475
Numer KRS 0000431420
Kapitał zakładowy 10 000,00 zł
Data założenia i rejestracji Spółka została zarejestrowana w dniu 04.09.2012 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Wojciecha Grzegorza Żak (Prezes Zarządu Novavis S.A.).
Udziały Spółki Dominującej Sto procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A.